Debat og meninger

Foto samlingen

Forsiden

Hvad sker der når en person arkiverer traditioner og vanetænkning ?

Escapen blev hurtigste turbåd over en 20 km rundbane ved VM i 1996 i Holland, i tiden 1:35:22.

Formålet med en konkurrence turkajak, i denne sammenhæng, er at komme gennem vandet med så stor fart og stabilitet som muligt.

To krav der strider mod hinanden.

Formålet med stabilitet er at kunne ro med optimal fart i vanskelig sø; bølger og vind.

Forhindringer.
1. I en kajak ror man skiftevis i begge sider, hvilket har den ulempe at kajakken siksakker hen over vandet.

2. Når en kajak roes i bølger af en vis størrelse borer stævnen sig ned i bølgen, og derved
  ´suger´ den sig fast i vandet. Hvad enten det er mod- eller medsø.

Punkt 1. modvirkes traditionelt ved at man laver en finne, eller et ror, som modvirker den siksakkende fremdrift. Rotaget burde medfører en fremadgående bevægelse og ikke en delvis sidevers bevægelse. Hvad er så mere nærliggende end at udforme, forskibet på kajakken, på en sådan måde, at der opnås størst mulig fremdrift, lige ud.
Det vil i praksis sige at stævnen bør udformes, så den modvirker sidebevægelsen mest muligt.

Punkt 2. imødegås ved at opnå så stor en opdrift i forskibet som muligt, for at ´trække´ stævnen op over bølgen. Derved frigør man kajakken fra vandet så det er muligt at øge hastigheden i forhold til bølgerne, ikke mindst når det går mod bølgerne. Men også for at kunne ro hurtigere end bølgerne i medsø.

På denne måde får punkterne 1 og 2 den samme problem formulering og stiller de samme krav til løsningerne. Hvis de da kan forenes.

Det er her kreativitet og nytænkning kommer ind og søger at finde en løsning på disse meget komplekse krav.

Det er lykkedes med Escapen som en del kajakroer vil vide. I sig selv ikke nogen ny tanke, for Escapen har været kendt i nogle år, men det er tilsyneladende en ide, der har fået sin renæssance ikke mindst efter Tour de Gudenå 2002 hvor der igen kunne ses et anseligt antal.

Ide og ophav til Escapen; Bjørn Johannesen fra Roskilde.

For undertegnedes vedkommende skal det ikke nægtes, at da jeg første gang så en Escape
tænkte jeg,- aldrig i livet, den er for grim.

Sådan kan en kajak bare ikke se ud.

Det skal dog understreges, at det var på det tidspunkt, den blev lavet i en hel hvid udgave. Senere viste det sig at man fandt en løsning på det rent kosmetiske problem. Hvilket også må fremgår af billederne her på siden.

Et par måneder efter jeg så Escapen første gang, var vi en gruppe, som var på tur på Tystrup Bavelse søerne, i en god medvind som gav nogle temmelig store medbølger i slutningen af søerne lige før åen, mod Næstved. Jeg var i min Surfer, som borede sig ned i bølgen, som den plejer, og der blev den. Jeg kunne kun se på og affinde mig med forholdene.
Pludselig kom jeg i tanke om denne mærkelige kajak, jeg havde set nogen tid i forvejen, og forstod nu, hvorfor den havde dette mærkelige "forskib".

Nogle dage efter sad jeg i en af disse nye tingester på en prøvetur, det var muligt at prøve den i roklubben Skjold som havde anskaffet sig en. Måske fordi Skjold ikke er en kajakklub?.
Jeg fik en prøvetur, og få uger efter var jeg ejer af en Escape.

Retfærdigvis skal det siges at netop den sidevers stabilitet man opnår i Escapen, nødvendigvis også medfører at en sidevers påvirkning har sine konsekvenser. Det kan være en vandstrøm eller et vindstød, når stævnen kommer op over en bølge.
Det skal man vænne sig til. "Træerne vokser ikke ind i himlen".

Men det er en utrolig oplevelse at se kreativitet og nytænkning gå op i en
højere helhed, som vi ser det med Escapen. Siden er den belvet videreudviklet med Neumann Escapen og en letvægts udgave, i en meget stærk forarbejdning som kaldes "autoklavestøbt"


Læs mere på www.kajakcentrum.dk - eller www.coastkajak.dk

Erik Mortensen
www.grafikOnline.dk/dm