Debat og meninger Foto samlingen Forsiden

Roteknik og pagajen - Se også Side 2 om Pulstræning

Kajaksport er en konditionkrævende idræt, derfor vil det være relevant,
at dele den op på følgende måde:

Roteknik - Balance - Kondition Aerob/Udholdenhed - Råstyrke - Tung træning Anaerob.

Roteknikken med Wingpagaj er et centralt element, der siden lanceringen i 1980erne har gennemgået en større forvandling. Wingpagajen er opfundet af den Norske kajakroer Ejner Rasmussen. Denne type pagaj ændrede meget på roteknikken, og forudsatte en anden grundtræning og dermed opbygning af muskulaturen, som er mere rettet mod rygmuskulaturen.

Balancetræningen kan deles op i to hovedgrupper. Første del er en optimal balance i forhold til en effektiv teknik.
Den anden er de påvirkninger der kommer på balancen fra vandet, først og fremmest bølgerne. Men her gælder kun et, træning og atter træning. Det skal indarbejdes på reflekserne. Men wingpagajen har den fordel at den "står fast" i vandet så selve taget kan bruges til at stabiliserer balancen.

Siden Wingpagajen blev opfundet, har der været en del forskellige opfattelser af, hvilken teknik der er den optimale. Men i de senere år er der dog ved at vise sig et helhedsindtryk.

En lang pagaj er ingen fordel, du mister udholdenhed hvis den er for lang og du kan ikke komme op i frekvens, hvis det er nødvendigt.
Pagajen bør være relativ kortere end ved den gamle type. En lang pagaj er ikke hensigtsmæssig. Størrelsen på selve bladet afhænger af roerens fysiske styrke (Anaerobe effekt). Se siden om opmåling.

Mine erfaringer går mere i retning af, at der er andre parametre der behøver større opmærksomhed end længden alene. Bladets størrelse og håndens afstand fra bladet, har stor betydning.

Jo længere afstand fra bladet jo tungere vil den være. Bare tænk på drejningsmoment teorien. En stang af en meters længde med et kilo for enden er tungere end hvis den samme vægt er på en stang af en halvs meters længde. Bladstørrelsen er indlysende, jo større blad jo tungere pagaj.

Så udfordringen er, hvad er mest optimalt?: Et mindre blad og større håndafstand fra bladet - eller omvendt?

Det kan kun besvares hvis man har gjort op med sig selv om styrken er bedre end teknikken og hvor høj frekvens du kan komme op på. Det sidste er en stor udfordring for mange, hvor træning ikke altid er nok.
Der findes ikke noget entydig løsning så svaret må være TEST. Test dig frem til hvad der mest optimalt for dig.

Idag er der den store fordel at man kan købe en pagaj med delbart skaft så det er muligt at ændre på længde og skivning efterhånden som der bliver brug for det.

Selve rostilen bør ligne kanoroerens rostil så meget som muligt, med en lodret stilling i starten af selve rotaget. Se også afsnittet om roteknik. Råstyrken er en sag mellem udøveren og lysten til at træne tung træning i retning af cirkeltræning, gymnastik eller styrketræning med vægte og maskiner som kendes fra motionscentrene.

Generelt kan siges, at det er muskulaturen i ryggen og skulder, der skal trænes. Man bør dog ikke undlade træning af alle kroppens muskler i sin helhed. Dertil er det vigtigt at tung styrketræning modvirker idrætsskader. Side 2 om Pulstræning