Kajak-Blog.dk
Debat og meninger Foto samlingen Forsiden

Der har været en del forskning i aldersprocessen herunder finder du 3.


I USA har der gennem en del år forsket en del i den biologiske process, der sker gennem menneskets livsforløb.

Men hvor stor er den ?.

Som det fremgår af grafen til højre, har forskningen foregået i forbindelse med faldet ved maratonløb.

Skal man gøre sig forhåbninger om at blive verdensmester bør man nok være mellem 25 og 30 år gammel.

Men derefter sker der ikke de store forskydninger,
i procentsatser er faldet 1% pr.år indtil sidst i 60erne.

Den anden undersøgelse

Mængden af faldet afhænger af sporten. En given ændring i ydelsen vil medfører en større ændring i hastighed i roning, cykling og lignende sport, hvor vind eller vand modstand, er en dominerende faktor.
Ovenstående figur viser faktorer, der anvendes (2003) i roning, cykling og løb (3 km).

Bjørn Johansen fra Roskilde Kajak Klub skriver;

Hermed følger en mere matematisk korrektion af betingelsene for, jævnbyrdigheden mellem Old-boys og yngre roere.
Det må nok konkluderes at det er mere enkelt at være løber end kajakroer.

Det viser sig at der en en forskel mellem løb og f.eks. cykling, skøjteløb, roning osv.
For løb følger farten stort set konditionen (arbejdsevne pr kg). For cykling og roning er det mere kompliceret.

Modstanden stiger med farten. Jørgen Samson offentliggjorde en gang i 80'erne målinger over modstand versus
vægt og fart, og jeg lavede nogle beregninger over effektforbrug som funktion af fart og vægt.

Det viste sig at 1 % vægt forskel giver ca 0.25 % fartforskel, for samme effekt, og 1 %
fartforøgelse kræver 2.5-3 % større effekt.

Det korte af det lange er at et beregnet tidstillæg på 25 % for løb svarer
til et tidstillæg på ca 8-9 % for roning, så en 55 årig skal altså kun være
ca 40-45 minutter efter vinderen i TDG for at "være lige så god". Det er ikke
så sjovt for os 55+ årige, men jeg tror at det er meget realistisk når man
ser på de gode 50+ nordmænd

Hilsen Bjørn

Den tredie undersøgelse

 Politiken offentliggør d. 2 november en tabel over alderspåvirkningen i løberes mulige
 resultater i relation til aldersprocessen. Tabellen er udarbejdet af dr. Ray C. Fair.

 35 år er sat til 0, d.v.s. en løbers bedste resultat. Skal det omregnes til
 Tour de Gudenå kan regnestykket være følgende ud fra denne tabel.

 Som 35 årig roes på 9 timer: 9*1.098=9.882 de 0.882 ganges med 60 (min) = 52.92 målet vil i så  fald være 9 t. + 52.92 = 9.53.32 som 50 årig.

Alder Faktor
35 1.000
40 1.032
45 1.064
50 1.098
55 1.133
60 1.169